دستاوردهای فنی و مهندسی سال 1400

1. آغاز فرآیند مهندسی معکوس و ساخت نمونه اولیه دستگاه مخابراتی PLC مدل HTE-N II براساس مدل STE-N II شرکت Selta

2. اخذ گواهی تایپ تست برای دستگاه TPS-HU از پژوهشگاه نیرو

3. نصب آزمایشی و موفقیت آمیز دستگاه TPS-HU در پست های 230 کیلوولت بیدگل-مرودشت در برق منطقه ای فارس و اخذ تاییدیه عملکرد

4. اخذ تاییدیه از شرکت مدیریت شبکه برق ایران IGMC برای دستگاه پایانه راه دور HG-RTU660

5. کسب جایزه و لوح تقدیر به عنوان شرکت فناور برتر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف