دستاوردهای فنی و مهندسی سال 1399

  1. اخذ گواهی دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای محصولات تولیدی
  2. اخذ گواهی تایپ تست و استاندارد از شرکت توانیر برای دستگاه پایانه راه دور HG-RTU660
  3. تحقیق و توسعه و ساخت نمونه اولیه کارت پردازنده CPU برای دستگاه پایانه راه دور
  4. شروع مراحل اخذ گواهی تایپ تست برای دستگاه TPS-HU از پژوهشگاه نیرو
  5. تحقیق و توسعه و ساخت نمونه اولیه کارت خروجی آنالوگ برای دستگاه پایانه راه دور
  6. نصب آزمایشی و موفقیت آمیز دستگاه پایانه راه دور HG-RTU660 در پست فوق توزیع دیندارلو در برق منطقه ای فارس و اخذ تاییدیه عملکرد
  7. طراحی و تولید دستگاه تست RTU برای آزمایشگاه شرکت های برق منطقه ای با برند HG-TST660